Akredytacje

Karty podstawowe

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH MAZOVIA
 
Finanse i rachunkowość
 
Wydział Nauk Stosowanych
 
Warunkowa (Uchwała Nr 728/2008 PKA z dnia 23.10.2008 r.)
Pozytywna (Uchwała Nr 244/2010 PKA z dnia 25.03.2010 r.)
Pozytywna (Uchwała Nr 184/2015 PKA z dnia 09.04.2015 r.)

Budownictwo

Wydział Nauk Technicznych

 
Pozytywna (Uchwała Nr 436/2012 PKA z dnia 11.10.2012 r.)

Ekonomia
 
Wydział Nauk Stosowanych
 
Pozytywna (Uchwała Nr 729/2008 PKA z dnia 23.10.2008 r.)
Pozytywna (Uchwała Nr 183/2015 PKA z dnia 09.04.2015 r.)

Zdrowie publiczne I stopnia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pozytywna (Uchwała Nr 498/2012 PKA z dnia 22.11.2012 r.)
 

Ratownictwo medyczne
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Pozytywna (Uchwała Nr 54/2016 PKA z dnia 03.03.2016 r.)

Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Udzielenie akredytacji - Uchwała Nr 28/II/2008 KRASzPiP z dnia 18.09.2008 r.
Podtrzymanie akredytacji Wizytacja – monitoring (protokół KRASzPiP z dnia 10.12.2009 r.
Podtrzymanie akredytacji – Uchwała KRASzPiP Nr 2/III/2012 z dn. 12.01.2012 r.
Podtrzymanie akredytacji – Decyzja Ministra Zdrowia Nr 49/IV/2015 z dnia 20.02.2015 r.
Podtrzymanie akredytacji - Decyzja Ministra Zdrowia Nr 6/V/2018 z dnia 19.04.2018 r.
Podtrzymanie akredytacji - Decyzja Ministra Zdrowia Nr 14/VI/2022 z dnia 21.04.2022 r.

Położnictwo 
 
Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Udzielenie akredytacji - Decyzja Ministra Zdrowia Nr 12/V/2018 z dnia 12.06.2018 r.
Podtrzymanie akredytacji - Decyzja Ministra Zdrowia Nr 46/V/2021 z dnia 24.06.2021 r. 
 

FILIA W OTWOCKU AKADEMII NAUK STOSOWANYCH MAZOVIA

 
Pielęgniarstwo
 
Udzielenie akredytacji - Decyzja Ministra Zdrowia Nr 65/V/2019 z dnia 15.07.2019 r.
Podtrzymanie akredytacji - Decyzja Ministra Zdrowia Nr 31/VI/2022 z dnia 26.07.2022 r.