Wzory dyplomów i świadectw

Karty podstawowe

Wzory dyplomów oraz wzór świadectwa wydawanych przez Akademię Nauk Stosowanych Mazovia 

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1 października 2022 r. 

Okres ważności dyplomów i świadectw wydawanych według danego wzoru: bezterminowo 

Data zakończenia wydawania dyplomów i świadectw według danego wzoru: -

 

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 1 października 2020 r.

Okres ważności dyplomów i świadectw wydawanych według danego wzoru: bezterminowo 

Data zakończenia wydawania dyplomów i świadectw według danego wzoru: 30 września 2022 r.