Wzory dyplomów i świadectw

Karty podstawowe

  • WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA
  • WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA
  • WZÓR DYPLOMU UKOŃCZENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
  • WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POZIOMIE VI PRK
  • WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POZIOMIE VII PRK