Instrukcja korzystania z BIP

Karty podstawowe

 
Instrukcja obsługi BIP Akademii Nauk Stosowanych Mazovia
 
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Nauk Stosowanych Mazovia (w skrócie BIP CM)
 
Informacje publiczne zawarte w niniejszym Biuletynie udostępniane są wszystkim zainteresowanym przez 24 godziny na dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera bądź łącz dostępowych do serwera, odwiedzający może zostać poinformowany o chwilowym braku połączenia z serwisem.
 
Dostęp do Biuletynu możliwy jest również poprzez stronę główną BIP (www.bip.gov.pl).
 
Strona BIP CM składa się z kilku części:
  • nagłówka,
  • menu głównego,
  • pola publikacji treści, 
  • stopki.
 
Nagłówek - zawiera logo Biuletynu, które po naciśnięciu prowadzi do strony głównej BIP, loga podmiotu, które prowadzi na stronę główną podmiotu.
 
Menu główne - Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest one (z lewej strony ekranu) na każdej stronie serwisu, w postaci listy tematów.
 
Pole publikacji treści - znajduje się w środkowej części ekranu i zajmuje największą część wyświetlanego Biuletynu. Pole to służy do prezentowania dokumentów skategoryzowanych przy pomocy menu głównego. Po wybraniu właściwej kategorii z menu wyświetlana jest treść zawierająca tytuły dostępnych dokumentów. Po kliknięciu na tytuł dokument rozwija się do pełnej treści.
 
Stopka - zawiera podstawowe dane kontaktowe podmiotu.
 
Wersje - służą archiwizowaniu wprowadzanych zmian zawartych na stronie BIP
 
Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu. 
 
Informacje niejawne w BIP
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 z późn. zm.).