RODO

Karty podstawowe

Administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, dostępną pod ninijeszym linkiem.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach ochrony danych jest Inspektor Ochrony Danych:

Pani: Agnieszka Dróżka
e-mail: iod@mazovia.edu.pl
Tel.: +48 25 633 30 32
Adres pocztowy: Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, Polska

Inspektor Ochrony Danych w toku realizacji spraw udzieli bezpośrednio szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw.

Państwa dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartych z nami umów. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO.

Mają Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Swoje prawa mogą Państwo egzekwować pisemnie, elektronicznie lub ustnie o ile będzie możliwe potwierdzenie Państwa tożsamości i zostaną spełnione wszystkie warunki wymienione w RODO. Jeśli uznacie Państwo, że naruszamy przepisy RODO, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt na stronie https://uodo.gov.pl).