Informacje ogólne

Karty podstawowe

Status prawny
 
Akademia Nauk Stosowanych Mazovia jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Siedlcach na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 roku nr DNS-1-0145-298/RO/99. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz Statutu Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 1 października 2022 roku.
 
Siedzibą Akademii Nauk Stosowanych Mazovia jest miasto Siedlce.

Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki

NIP: 821-21-02-933; REGON: 711643331