Projekty

Karty podstawowe

W Akademii Nauk Stosowanych Mazovia (dawniej Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej) realizowane są projekty:


Collegium Mazovia dawnej WSFiZ w Siedlcach zakończyła następujące projekty: