Ogłoszenia Biura Zamówień Publicznych

Karty podstawowe

 

14.05.2013
Siedlce: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku.
Numer ogłoszenia: 75401 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
Załączniki do SIWZ:
 
14.05.2013
Siedlce: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie docieplenia ścian zewnetrznych i stropodachu
Numer ogłoszenia: 75389 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
Załączniki do SIWZ: