Przestrzeń współpracy - przestrzeń rozwoju

Karty podstawowe

Główny cel projektu: Celem projektu (zgodnie z metodyką SMART) jest: podniesienie u min. 80% osób objętych wsparciem (50 dzieci i młodzieży, 50 dorosłych i 50
seniorów w sumie 150 UP, w tym min. 53% K i 2% ON) z obszaru woj. mazowieckiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
 
Grupa docelowa: dzieci i młodzież (50 UP), osoby dorosłe (50 UP), seniorzy (50 UP). W sumie 150 osób z terenu woj. mazowieckiego. Uczestnicy projektu to osoby z terenu Siedlec i sąsiednich gmin.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Tytuł projektu: Przestrzeń wspołpracy - przestrzeń rozwoju
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 
Nr i nazwa Działania:
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu:

1.09.2019 - 30.09.2020

Beneficjent:
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Budżet projektu: 499 670,25
Koordynator projektu:  
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-025
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, fax: (25) 633 20 51