Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia

Karty podstawowe

Główny cel projektu: wzrost kwalifikacji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 600 (300 kobiet i 300 mężczyzn) pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych, przedstawicieli płatnika oraz podmiotów tworzących mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego w terminie do dnia 30.06.2019 r.
 
Grupa docelowa: Pracownicy pionów administracyjnych, kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, kadra medyczna posiadająca w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracownicy NFZ oraz pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych, zatrudnieni w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi, zatrudnieni lub zamieszkali na obszarze województwa podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego lub lubelskiego. wsparciem projektu zostanie objętych 600 osób (300 kobiet i 300 mężczyzn,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
Tytuł projektu: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 
Nr i nazwa Działania:
5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2019

Beneficjent:

Partner:

Polskie Centrum Edukacji i Analiza ORDO sp. z o. o. 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Budżet projektu: 1 486 776,00 zł
Koordynator projektu:  
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-025
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 43, fax: (25) 633 20 51