WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH

Karty podstawowe

 
dr Tomasz Nawrocki - Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych
 
tel. 25 633 30 32  
 
Dyżury dziekańskie w czasie zjazdów:
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 - 030