Licencjackie

Karty podstawowe

Studia licencjackie w Collegium Mazovia trwają 6 lub 7 semestrów w systemie stacjonarnym i 6 semestrów w systemie niestacjonarnym. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata, licencjata pielęgniarstwa lub licencjata położnictwa,  który oznacza wykształcenie wyższe zawodowe.
 
Nauka na studiach licencjackich odbywa się na trzech kierunkach: