Kadencja 2019 - 2023

Karty podstawowe

J.M. Rektor, Kanclerz, Prorektor, Kwestor
1. dr Bożena Piechowicz 
2. mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski 
3. dr Mariusz Sokołek
4. mgr Grażyna Bednarczyk
 
Dziekan WNS
5.dr Tomasz Nawrocki
 
Dziekan WNoZ
6.dr n. med. Ewa Czeczelewska 
 
Dziekan WNT
7. dr inż. Wiesława Banachewicz 
 
p.o. Dziekana Filii w Otwocku
8. dr Dorota Winiarska
 
Przedstawiciele nauczycieli akademickich
9. dr n. hum. Anna Jeznach
10. mgr inż. Elżbieta Próchenko
11. dr Andrzej Pietrych
12. mgr Tetyana Andrukhiv 
 
Przedstawiciele administracji
13. mgr Milena Sajna
 
Kierownik Studium Języków Obcych
14. mgr Anna Purzycka 
 
Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
15. mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
 
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia 
16. mgr Monika Orzełowska
 
Kierownik Biblioteki
17. mgr Marta Madziar 
 
Przedstawiciele Założyciela
18. mgr Maria Gadomska
19. mgr Małgorzata Staręga – Ruśkowska 
 
Przedstawiciele studentów
20. Agnieszka Dąbrowska
21. Edyta Kołodziejak
22. Monika Orzełowska
23. Arleta Witan-Grzegrzółka
24. Magda Gorczyca