Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Główny cel projektu Zakup narzędzi IT wspierających proces kształcenia na odległość: sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania oraz utworzenie zintegrowanego otoczenia sieciowego współpracującego z narzędziami do kształcenia zdalnego poprzez utworzenie lokalnego kontrolera domeny oraz macierzy dyskowej.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,374, 695, 875, i 1086)
 
Tytuł projektu:   Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
 
   
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Okres realizacji projektu: 15.04.2021 – 31.12.2021
Beneficjent:
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Budżet projektu:  
Koordynator projektu: mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-025
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, fax: (25) 633 20 51