Dziekani

Karty podstawowe

  • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 
dr Tomasz Nawrocki
tel. 25 633 30 32
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030  
 
 
  • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
dr  n. med. Ewa Czeczelewska
tel. (025) 633 30 32 
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 011
 
  • Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
mgr Aneta Dmowska Pycka
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 029
 
  • Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
 
dr inż. Wiesława Banachewicz
tel. 25 633 30 32
ul. Sokołowska 161 (budynek A),  pokój nr A1 – 30
 
 
  • Dziekan Wydziału Nauk Medycznych
 
dr Dorota Winiarska
tel. 22 719 52 15