Kompleksowy program wsparcia jakości kształcenia i zarządzania Collegium Mazovia

Karty podstawowe

Główny cel projektu: podniesienie kompetencji  159 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62% K), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych: 13 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 5 os. (3 K) – pracowników  tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje (KD11) realizację modułów: 1, 2  i 6. Program ten obejmuje modyfikację programów kształcenia poprzez wdrożenie e-learningu oraz zajęć typu ERP, realizację programów stażowych powiązanych z programem kształcenia dla studentów kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pielęgniarstwo. Program ten obejmuje również szkolenia, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów kierunku budownictwo, działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr, kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

 

Grupa docelowa:  osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie:  129 studentów w ramach modułu 1 (studenci I r. Ekonomii stopnia II – 20 UP, I r. Finansów i rachunkowości stopnia I – 24 UP oraz I r. Pielęgniarstwa stopnia I – 85 UP) i 30 studentów w ramach modułu 2 (kierunek budownictwo semestr 7 lub 8), łącznie 159 Studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. A także 13 osób z kadry dydaktycznej oraz 5 osób z kadry zarządczej i administracyjnej Uczelni.

 

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnięcia następujących efektów: Podniesienie kompetencji 159 studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (w tym min. 62% K), odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznych: 13 os. (8 K), zarządczych i administracyjnych: 5 os. (4 K) – pracowników tej uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania. Program ten obejmuje (KD11) realizację modułów: 1, 2  i 6.

Tytuł projektu:

Kompleksowy program wsparcia jakości kształcenia i zarządzania Collegium Mazovia

 

Nr i nazwa Osi priorytetowej:

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Nr i nazwa Działania:

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Instytucja wdrażająca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu:

01.09.2019 - 31.08.2023 r.

Beneficjent:

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Budżet projektu:

2 986 567,08

Koordynator projektu:

mgr inż. Sylwia Tokarska

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

ul. Sokołowska 161, pokój A1-024

08-110 Siedlce

tel.: (25) 633 30 32, fax: (25) 633 20 51