CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Karty podstawowe

  •  mgr inż. arch. Mariusz SzabłowskiDyrektor
tel. (25) 633 30 32 
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-021
 
  • mgr inż. Sylwia Tokarska - Z-ca Dyrektora
 
tel. (25) 633 30 32 w. 44
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-024
 
  • Małgorzata Żuk-Ciołek - referent 
 
tel. (25) 633 30 32 w. 41 
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-024
 
  •  Agnieszka Dróżka - referent
 
tel. (25) 633 30 32 w. 22
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-024