Wersja wpisu Akredytacje z dnia czw., 05/07/2015 - 11:43

 
Specjalności: administracja gospodarcza, administracja samorządowa
Wydział Nauk Stosowanych
 
Warunkowa (Uchwała Nr 673/2004 PKA z dnia 8.07.2004 r.)
Pozytywna (Uchwała 167/2005 PKA z dnia 19.05.2005 r.)

Informatyka

Wydział Nauk Stosowanych
 

Pozytywna (Uchwała Nr 126/2006 PKA z dnia 16.02.2006 r.)

Pozytywna (Uchwała Nr 552/2008 PKA z dnia 04.09.2008 r.)
Pozytywna (Uchwała Nr 465/2011 PKA z dnia 16.06.2011 r.)
 

Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Stosowanych
 
Warunkowa (Uchwała Nr 728/2008 PKA z dnia 23.10.2008 r.)
Pozytywna (Uchwała Nr 244/2010 PKA z dnia 25.03.2010 r.)
Pozytywna (Uchwała Nr 184/2015 PKA z dnia 09.04.2015 r.)

Budownictwo

Wydział Nauk Stosowanych
 
Pozytywna (Uchwała Nr 436/2012 PKA z dnia 11.10.2012 r.)

Ekonomia
Wydział Nauk Stosowanych
 
Pozytywna (Uchwała Nr 729/2008 PKA z dnia 23.10.2008 r.)
Pozytywna (Uchwała Nr 183/2015 PKA z dnia 09.04.2015 r.)

Zdrowie publiczne I stopnia

Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Pozytywna (Uchwała Nr 498/2012 PKA z dnia 22.11.2012 r.)
 

Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Udzielenie akredytacji - Uchwała Nr 28/II/2008 KRASzPiP z dnia 18.09.2008 r.
Podtrzymanie akredytacji Wizytacja – monitoring (protokół KRASzPiP z dnia 10.12.2009 r.
Podtrzymanie akredytacji – Uchwała KRASzPiP Nr 2/III/2012 z dn. 12.01.2012 r.
Podtrzymanie akredytacji – Decyzja Ministra Zdrowia Nr 49/IV/2015 z dnia 20.02.2015 r.