Wersja wpisu DZIEKANAT/DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH z dnia wt., 07/26/2022 - 16:04

  • Katarzyna Wiśniewska - Kierownik
tel.  (25) 633 30 32 w. 55
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-032
  • Anna Stachowicz - Zastępca Kierownika 
tel.  (25) 633 30 32 w. 52
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-032
  • Sylwia Wereda - młodszy specjalista
tel. (25) 633 30 32 w. 54
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-032
 
  • Marlena Michalska - starszy referent
tel. (25) 633 30 32 w. 53
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-032
 
  •  Cabaj Agnieszka- referent
tel. (25) 633 30 32 w. 56
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-032
 
  • Tetyana Andrukhiv - referent 
tel. (25) 633 30 32 w. 21
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1-032
 
  • Bernarda Greszta - referent 
tel. (25) 633 30 32 
 

Filia w Otwocku:

  • Ewa Paździerskap.o. Kierownika Administracji Filii w Otwocku
tel./fax: 22 719 52 15
ul. Armii Krajowej 13
 
  • Dorota Wiącek - referent
tel./fax: 22 719 52 15
ul. Armii Krajowej 13