WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Karty podstawowe

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
 
dr inż. Wiesława Banachewicz
tel. 25 633 30 32 wew. 59
 
Dyżury dziekańskie w czasie zjazdów:
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 - 030