WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Karty podstawowe

dr  n. med. Ewa Czeczelewska - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel. (025) 633 30 32 wew. 19
 
Dyżury dziekańskie w czasie zjazdów:
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 - 011