Utworzenie Uczelni

Karty podstawowe

 

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Siedlcach na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 roku nr DNS-1-0145-298/RO/99.