"Termomodernizacja budynku WSFiZ i CRP w Siedlcach"

Karty podstawowe

W październiku 2008 roku rozpoczęto termomodernizację budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania i CRP w Siedlcach. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prace zakładały:

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
  • wykonanie elewacji.

Dzięki dofinansowaniu w marcu 2009 roku zakończyliśmy prace termomodernizacyjne, które nie tylko poprawiły estetykę budynku, ale przede wszystkim podniosły jego wartość ekologiczną. Efektem jest zdecydowanie mniejsza utrata ciepła wewnątrz budynku i wynikająca z tego oszczędność w użyciu paliwa do jego ogrzania.

 

Czas trwania 23.10.2008- 25.10.2011
Opis ogólny Termomodernizacja budynku WSFiZ w celu osiągnięcia efektu ekologicznego.
Efekty Mniejsze zużycie energii i ochrona środowiska.