"Termomodernizacja budynku Collegium Mazovia w Siedlcach - etap II"

Karty podstawowe

W grudniu 2013 roku podpisano umowę na termomodernizację budynku Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyzszej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prace zakładają:

  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie poddasza,

Dzięki dofinansowaniu poprawi się estetyka budynku, ale przede wszystkim podniesie się jego wartość ekologiczna. Efektem jest zdecydowanie mniejsza utrata ciepła wewnątrz budynku i wynikająca z tego oszczędność w użyciu paliwa do jego ogrzania.

 

Czas trwania 10.12.2013 - 30.06.2014
Opis ogólny Termomodernizacja budynku Collegium Mazovia w celu osiągnięcia efektu ekologicznego.
Efekty

Mniejsze zużycie energii i ochrona środowiska.

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie