Świadczenia materialne dla studentów

Karty podstawowe

Studenci Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej mogą korzystać z rozbudowanego systemu pomocy materialnej przysługującej zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Uczelnia corocznie przyznaje następujące świadczenia:

Terminy składania wniosków

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium student składa w Dziale Spraw Studenckich (dziekanacie) w terminie od 1 października do 30 października (w semestrze zimowym) oraz od 15 lutego do 15 marca (w semestrze letnim).

TO WARTO WIEDZIEĆ:

Załączniki do Regulaminu

Pytania i wątpliwości dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej należy kierować do mgr Agnieszki Długosz od wtorku do soboty