Statut

Karty podstawowe

Statut Akademii Nauk Stosowanych Mazovia nadany przez założyciela reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Uczelni.

Aktualna wersja Statutu w formacie HTML