Statut

Karty podstawowe

Statut Collegium Mazovia - nadany przez założyciela - reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Uczelni.

Aktualna wersja Statutu w formacie HTML