Status prawny

Karty podstawowe

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Siedlcach na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 roku nr DNS-1-0145-298/RO/99. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 1 października 2020 roku.
 
Siedzibą Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej jest miasto Siedlce.

Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NIP: 821-21-02-933; REGON: 711643331