Specjalizacje

Karty podstawowe

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją, jest to rodzaj kształcenia, który ma na celu nabycie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Specjalizacje są realizowane według nowych programów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. (więcej informacji)
 
Osoby zainteresowane ukończeniem specjalizacji w danej dziedzinie, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Nauk Stosowanych Mazovia pod numerem telefonu 25 633 30 32 wew. 63