Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo

Karty podstawowe

Główny cel projektu: Poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo w Collegium Mazovia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz objęcie wsparciem w ramach niego 283 (232 kobiet i 51 mężczyzn) osób – studentów studiów I stopnia w terminie do 31.03.2021 r.
 
Grupa docelowa: osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym licencjackim, tj. studenci kierunku pielęgniarstwo oraz kadra dydaktyczna Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (CM).
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Tytuł projektu: Program rozwojowy Collegium Mazovia w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 
Nr i nazwa Działania:
5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu:

1.10.2017 - 31.03.2021

Beneficjent:
 
Partner:
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyki Medyczne Nadziejko Marian
Budżet projektu: 5 994 900,98 zł
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Długosz
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-025
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 47, fax: (25) 633 20 51