Pełnomocnicy rektora

Karty podstawowe

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia

dr Andrzej Pietrych
 
tel. (25) 633 30 32 w. 13
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030
 
 
Pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych
 
dr Andrzej Pietrych
 
tel. (25) 633 30 32 w. 13
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030
 
 
Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych
 
dr Andrzej Pietrych
 
tel. (25) 633 30 32 w. 13
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030
 
 
Pełnomocnik rektora ds. rozwoju Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej
 
mgr Aneta Dmowska-Pycka
 
tel. (25) 633 30 32 
ul. Sokołowska 161 (budynek A)