Pełnomocnicy rektora

Karty podstawowe

Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia

dr Elżbieta Ambrożej
 
tel. (25) 633 30 32 
ul. Sokołowska 161 (budynek A)
 
 
Pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych
 
dr Andrzej Pietrych
 
tel. (25) 633 30 32 w. 13
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030
 
 
Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych
 
dr Andrzej Pietrych
 
tel. (25) 633 30 32 w. 13
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030
 
 
Pełnomocnik rektora ds. rozwoju Akademii Nauk Stosowanych Mazovia
 
mgr Aneta Dmowska-Pycka
 
tel. (25) 633 30 32 
ul. Sokołowska 161 (budynek A)
 
 
Pełnomocnik rektora ds. cudzoziemców 
 
mgr Tetyana Andrukhiv
 
tel. (25) 633 30 32 
ul. Sokołowska 161 (budynek A)