Opłaty za studia

Karty podstawowe

Opłaty za usługi edukacyjne

Indywidualne wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia oraz warunków ich wnoszenia określa umowa zawierana ze Studentem na czas studiów. Wzór umowy określa Zarządzenie nr 11/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia wzoru Umowy o świadczenie nauki obowiązującego studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Sposób naliczania i wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach rozpoczętych w roku akademickim 2023/2024 określa Zarządzenie nr 12/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie Instrukcji finansowej obowiązującej studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Wysokość opłat określają Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach:

  1. Zarządzenie nr 14/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach I stopnia na kierunku Budownictwo

  2. Zarządzenie nr 15/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

  3. Zarządzenie nr 16/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach II stopnia na kierunku Ekonomia.

  4. Zarządzenie nr 17/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

  5. Zarządzenie nr 18/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

  6. Zarządzenie nr 19/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach I stopnia na kierunku Położnictwo.

  7. Zarządzenie nr 20/2023 Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach jednolitych na kierunku Fizjoterapia.

Zasady odpłatności za studia rozpoczęte w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 i wcześniej określają instrukcje finansowe wprowadzane przez Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Instrukcje finansowe obowiązują odpowiednio studentów, którzy podjęli na studia w danym semestrze i roku akademickim.

Bieżące informacje o płatnościach i stanie rozliczeń dostępne są w:

  • Wirtualnym Dziekanacie dla studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2021/2022,

  • e.Mazovia dla studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2022/2023.

Bieżących informacji sprawach opłat udziela:

mgr Jolanta Krakowiak

Wszelkie sprawy dotyczące płatności należy kierować do Kanclerza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z wykorzystaniem wzoru podania.

Obowiązuje nabór w roku akademickim

Zarządzenia Kanclerza oraz instrukcje finansowe

2023/2024

Zarządzenie Kanclerza w sprawie Instrukcji finansowej obowiązującej  studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat rekrutacyjnej i wpisowej dotyczących kandydatów na studia w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w roku akademickim 2023/2024

2022/2023

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023

2021/2022

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022

Instrukcja finansowa dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

2020/2021

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

2019/2020

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2019/2020 dla uczestników kursu doszkalającego Ekonomika i organizacja produkcji grzybów jadalnych

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2019/2020 dla słuchaczy studiów podyplomowych Ekonomika i organizacja produkcji grzybów jadalnych 

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Kanclerza nr 8A/2019 w sprawie zmiany Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia w roku akademickim 2019/2020 oraz zmiany Zarządzenia Kanclerza nr 5B/2019 w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

2018/2019

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i  wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

2017/2018

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

 

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

2016/2017

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2016/2017

2015/2016

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016​Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2015/2016

 

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające się w semestrze letnim, w roku akademickim 2015/2016

2014/2015

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia w CM w roku akademickim 2014/2015

 

Instrukcja Finansowa dla studentów podejmujących studia w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 na kierunku fizjoterapia

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2014/2015

 

Zmiany w Instrukcji Finansowej dla słuchaczy szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynających szkolenia w roku 2014

 

Wzór „Umowy o świadczenie nauki” obowiązującej studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej od roku akademickiego 2014/2015

 

Wzór „Umowy o świadczenie nauki” obowiązującej słuchaczy studiów podyplomowych obowiązującej studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej od roku akademickiego 2014/2015

2013/2014

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia w CM w roku akademickim 2013/2014

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2013/2014

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej rozpoczynających szkolenia w roku 2014

2012/2013

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia w CM w roku akademickim 2012/2013

 

Zarządzenie Kanclerza Collegium Mazovia ws. wprowadzenia zmian w Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia I i II stopnia oraz studia pomostowe w roku akademickim 2012/2013

 

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2012/2013 dla słuchaczy studiów podyplomowych

2011/2012

Zarządzenie Kanclerza Collegium Mazovia ws. instrukcji finansowej 2011/2012

 

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2011/2012 dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2011/2012