Opłaty za studia

Karty podstawowe

Płatności

Zasady odpłatności za studia określają instrukcje finansowe wprowadzane przez Kanclerza Collegium Mazovia. Obowiązują tych studentów, którzy zapisali się na studia w danym roku akademickim.

Studentów kontynuujących naukę w Filii w Otwocku obowiązuje Instrukcja finansowa wprowadzona Zarządzeniem Kanclerza nr 31/2020 zatwierdzająca wszystkie dotychczas obowiązujące w WSW zasady odpłatności za studia. W semestrze zimowym 2020/2021 wprowadza również wydłużony termin płatności 3 pierwszych rat czesnego do 15 listopada 2020 roku.

Bieżące informacje o płatnościach dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie. Bieżących informacji udziela – mgr Agnieszka Długosz

Wszelkie sprawy dotyczące płatności należy kierować do Kanclerza Collegium Mazovia z wykorzystaniem wzoru podania.

Obowiązuje nabór w roku akademickim Zarządzenia Kanclerza oraz instrukcje finansowe
2022/2023

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023

2021/2022

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022

Instrukcja finansowa dla słuchaczy rozpoczynających studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

2020/2021

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

2019/2020

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2019/2020 dla uczestników kursu doszkalającego Ekonomika i organizacja produkcji grzybów jadalnych

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2019/2020 dla słuchaczy studiów podyplomowych Ekonomika i organizacja produkcji grzybów jadalnych 

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

 
 
2018/2019

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i  wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

2017/2018

 

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

 

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

2016/2017

Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2016/2017

2015/2016

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłaty rekrutacyjnej i wpisowej dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016​Instrukcja finansowa dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2015/2016

 

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające się w semestrze letnim, w roku akademickim 2015/2016

2014/2015

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia w CM w roku akademickim 2014/2015

 

Instrukcja Finansowa dla studentów podejmujących studia w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 na kierunku fizjoterapia

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2014/2015

 

Zmiany w Instrukcji Finansowej dla słuchaczy szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynających szkolenia w roku 2014

 

Wzór „Umowy o świadczenie nauki” obowiązującej studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej od roku akademickiego 2014/2015

 

Wzór „Umowy o świadczenie nauki” obowiązującej słuchaczy studiów podyplomowych obowiązującej studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej od roku akademickiego 2014/2015

2013/2014

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia w CM w roku akademickim 2013/2014

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy studiów podyplomowych podejmujących studia w roku akademickim 2013/2014

 

Instrukcja finansowa dla słuchaczy szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej rozpoczynających szkolenia w roku 2014

2012/2013

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia w CM w roku akademickim 2012/2013

 

Zarządzenie Kanclerza Collegium Mazovia ws. wprowadzenia zmian w Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia I i II stopnia oraz studia pomostowe w roku akademickim 2012/2013

 

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2012/2013 dla słuchaczy studiów podyplomowych

2011/2012

Zarządzenie Kanclerza Collegium Mazovia ws. instrukcji finansowej 2011/2012

 

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2011/2012 dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem akademickim 2011/2012