Magisterskie

Karty podstawowe

 

Studia magisterskie (II stopnia) trwają 4 semestry i są realizowane w trybie niestacjonarnym. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra lub magistra pielęgniarstwa. Collegium Mazovia oferuje studia magisterskie na kierunkach:

EKONOMIA 

PIELĘGNIARSTWO

FIZJOTERAPIA