Kwestor

Karty podstawowe

mgr Grażyna Bednarczyk 

tel.: (25) 633 30 32 w. 46
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 - 008