Inżynierskie

Karty podstawowe

Studia inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia trwają 4 lata (8 semestrów) i są realizowane w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu inżyniera. Akademia Nauk Stosowanych Mazovia oferuje studia inżynierskie na kierunku: