"Ekologia konstruktywnie"

Karty podstawowe

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w grupach decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych. Projekt w sposób unikatowy gromadzi w jednym czasie i miejscu najważniejszych uczestników realizujących ideę zrównoważonego rozwoju. Innowacyjne podejście niniejszego Projektu zakłada jednoczesne dotarcie do wszystkich podmiotów mających wpływ na zrównoważony rozwój, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie rozwiązań dotyczących konstruktywnej interakcji, współzależności i współdziałania wymienionych grup.

Projekt ma zasięg ogólnopolski i obejmuje merytorycznie tematykę międzynarodową. Promocja wiedzy projektu będzie miała zasięg międzynarodowy. Zasięg ma objąć grupy docelowe, w tym:

 • 10 275 architektów – członków Izby Architektów RP
 • 300 urbanistów – członków Izby Urbanistów
 • 8 625 samorządowców
 • 800 inwestorów

Liczba odbiorców bezpośrednich i pośrednich: 290 832.

Projekt EKOLOGIA KONSTRUKTYWNIE to cykl trzech interaktywnych konferencji naukowych odbywających się w całej Polsce:

 1. PLANOWANIE MIASTA PRZYJAZNEGO – Miasto w ruchu
 2. ŚRODOWISKO MIEJSKIE – Klimaty miasta
 3. SPOŁECZNOŚĆ MIASTA – Miasto to ludzie

Skierowanych do trzech grup docelowych:

 1. administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 2. przedsiębiorców oraz inwestorów,
 3. architektów oraz urbanistów.

Konferencje będą mieć interaktywny charakter i będą się składać z modułów: 

 • sesja wykładowa
 • sesja interaktywna
 • sesja posterowa (wystawa)
 • sesja integracyjna
 • sesja warsztatowa - dla społeczności lokalnych (dzieci)

Projekt został objęty patronatem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (IARP).  Jego głównym celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w grupach decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych.

W wyniku działań w projekcie Ekologia konstruktywnie powstaną 24 filmy edukacyjno-informacyjne, wystawa (40 projektów, 80 plansz) oraz wydawnictwo pokonferencyjne pt. "Ekologia konstruktywnie" wzbogacone o płytę DVD z dodatkowym materiałem edukacyjno-promocyjnym. W czasopiśmie "Zawód: Architekt" będą się ukazywały artykuły dotyczące działań projektowych.

  

 

Tytuł projektu: "Ekologia konstruktywnie"

 

Program priorytetowy 7 

Edukacja ekologiczna

Nr konkursu

I/2013

Kategoria I

Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych
Przedsięwzięcie
Kongresy  i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Budżet 1.073 234 PLZ (dofinansowanie NFOŚiGW:  do 85%)

Organizator 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji projektu

01.07.2014 – 31.08.2015

Beneficjent

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Partnerzy
Izba Architektów RP – patronat merytoryczny
Instytut Rozwoju Terytorialnego
Przedsięwzięcie Kongresy  i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym