E-MAZOVIA uczelnia zawsze otwarta

Karty podstawowe

Główny cel projektu:
Zaprojektowanie i wdrożenie spójnego systemu innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości informatycznej wraz z dostawą sprzętu dla projektu E-MAZOVIA - uczelnia zawsze otwarta dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych  z edukacją na uczelniach wyższych”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
 
Tytuł projektu: E-MAZOVIA - uczelnia zawsze otwarta
 
Nr i nazwa Osi priorytetowej: II "Wzrost e-potencjału Mazowsza"
 
Nr i nazwa Działania:
2.1 "E-usługi"
Instytucja wdrażająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Okres realizacji projektu: 2.01.2017 - 29.12.2017
Beneficjent: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Wysokość dofinansowania:

Wkład własny beneficjenta:

Wartość projektu:

1 275 850,00 zł

 353 900,00 zł

1 629 750,00 zł

Koordynator projektu: mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
ul. Sokołowska 161, pokój A1-015
08-110 Siedlce
tel.: (25) 633 30 32, wew. 41, fax: (25) 633 20 51