"Controling i rachunkowość zarządcza"

 

Program miał na celu doskonalenie umiejętności i podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej wszystkich szczebli przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Bumar związanej z wprowadzeniem nowych rozwiązań organizacyjnych i systemowych w zakresie kontroli kosztów.
Szkolenia objęły calą kadrę kierowniczą przedsiębiorstw, począwszy od członków zarządów poszczególnych firm, aż do poziomu mistrzów i kierowników najmniejszych komórek organizacyjnych.
Program szkoleniowy był realizowany przez zespół doświadczonych trenerów, specjalistów w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu, będących zarówno praktykami jak i pracownikami z doświadczeniem akademickim, przekazujących wiedze o najnowszych rozwiązaniach w tym zakresie.
W sumie w szkoleniach wzięło udział 630 osób.
 

Czas trwania projektu 25.09.2006-15.12.2007
Ogólny opis Celem projektu było podniesienie konkurencyjności Grupy Bumar poprzez doskonalenie kwalifikacji kadr kierowniczych poszczególnych przedsiębiorstw różnorakiego szczebla.
Efekty Projektem zostało objętych 630 osób – kadra zarządzająca średniego wyższego szczebla, poprzez 312 szkoleń na terenie całej Polski