"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych"

 

W czerwcu 2011 roku rozpoczęto realizację zadania pod nazwą: "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych". Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realiowanego w 2011 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadania pod nawą: "Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących objektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych".

Prace zakładały przebudowę istniejącego szybu windy towarowej przy jednoczesnym jej dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Czas trwania 15.06.2011 - 23.12.2011
Opis ogólny Budowa windy dla osób niepełnosprawnych
Efekty Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w życiu społecznym.